Begravningsbyrån Tranan

Ängaryd, griftegården och kapellet

Den hela sexton hektar stora begravningsplatsen i Ängaryd anlades 1913. Gravarna skiftar både i storlek och utseende. Här finns pampiga gravar likaväl som platser utmärkta med bulliga naturstenar som ser ut att vara placerade i gräsmattan nästan på måfå.

Det är här som Ella vilar och hit kommer Sandra ofta, ibland ensam och ibland har hon sällskap av någon av de andra karaktärerna i serien. Hon slås alltid av lugnet och av djurlivet. Fåglar, ekorrar och fjärilar trivs lika bra som vi människor.

Ängarydskapellet uppfördes i början av 1980-talet och innefattar ceremonilokal, krematorium och bårhus. Byggnadens formspråk är stramt och inne i kapellet saknas helt religiösa symboler. Begravningsverksamheten i Tranås bedrivs i kommunens regi. Vid sidan av Stockholm är de ensamma i landet om detta. 

På väg till griftegården i Ängaryd passerar man det villaområde där Sandras moster Majken bor.